1. Allmänt

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats mellan kunden och SINI. Företaget hänvisas till AB Svenska Industri Instrument, SINI, företaget, våra i villkoren nedan.

2. Priser och frakt

SINI förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra priser och kundrabatter. Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Vid ej utlösta paket debiteras en avgift. Kostnad för emballage tillkommer på varje kolli.

3. Betalningsvillkor och säkerhet

Alla fakturor från SINI har betalningsvillkor 30 dagar netto. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på SINIs bankkonto på förfallodatum. Vid försenad betalning har SINI rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Felaktigheter i en faktura från SINI måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot SINI. Produkterna förblir SINIs egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har SINI rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

4. Beställning och orderbekräftelse

Genom att skicka en inköpsorder/beställning via e-post eller placera en order/beställning via telefon till SINI accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Efter orderregistrering erhåller kunden ett ordererkännande via e-post. Vid felaktigheter på ordererkännandet måste SINI kontaktas omgående för eventuell korrigering. SINI tar inte ansvar för felaktigheter på kundens inköpsorder. SINI förbehåller sig rätten att ändra kundens inköpsorder gällande pris, betalningsvillkor, leveransvillkor m.m. om de inte överensstämmer med SINIs gällande priser och företagets försäljningsvillkor i övrigt.

5. Leverans och leveransvillkor

Leverans sker av SINI anlitad transportör och enligt följande leveransvillkor: Inom Sverige: FCA Lager Göteborg, exkl emb Utomlands: EXW Warehouse Gothenburg, pack excl Direktleverans från fabrik: EXW Klingenberg DE, pack excl Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av SINI/WIKA till transportör. SINI bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

6. Retur, reklamation och annullering

Alla returer och reklamationer måste föregås av kontakt och godkännande av ansvarig säljare hos SINI. Vid godkänd retur/reklamation måste en returrapport fyllas i och bifogas med leveransen. Returrapporten skall vara korrekt ifylld med uppgift om varan, ordernummer, kontaktuppgifter, detaljerad returorsak och önskad åtgärd. Vid felaktig reklamation har SINI rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Felbeställda varor eller överblivet material krediteras med returavdrag om lägst 30%. Skall returnerad vara återställas eller justeras tillkommer returavdrag för arbetskostnad och förbrukningsmaterial. Returnerad vara skall vara oanvänd och i fullgott skick samt vara förpackad i sin originalförpackning. Uppfylls ej dessa krav kommer avdrag att göras i samband med kreditfakturan. Returer understigande 250 kr eller där originalförpackningen saknas godkännes ej. Kunden ansvarar för frakt och risk vid returleverans. En undersökningskostnad på 300 kr kan tillkomma vid retur och reklamation om produkten måste undersökas för att fastställa felorsak. Avgiften tas bort vid nybeställning eller vid godkänd reparationskostnad. Annullering av en order kan endast göras efter kontakt och godkännande av ansvarig säljare hos SINI.

Mer information om retur och reklamation

7. Sekretess

All information om kunden och kundens produkt ska anses vara konfidentiell och ska endas lämnas ut enligt lag eller vad som avtalats i kontrakt. I så fall ska kunden meddelas om det inte är förbjudet enligt lag. Information om kunden som har erhållits från annan källa ska behandlas konfidentiellt. Uppgifter om källan ska hållas konfidentiell om det inte har överenskommits med källan

8. Övrigt

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. SINI förbehåller sig rätten att i efterhand korrigera denna information. SINI förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.