Retur och reklamation

Alla returer och reklamationer måste föregås av kontakt och godkännande av ansvarig säljare hos SINI. Vid godkänd retur/reklamation måste en returrapport fyllas i och bifogas med leveransen. Returrapporten skall vara korrekt ifylld med uppgift om varan, ordernummer, kontaktuppgifter, detaljerad returorsak och önskad åtgärd. Vid felaktig reklamation har SINI rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift.

Felbeställda varor eller överblivet material krediteras med returavdrag om lägst 30%. Skall returnerad vara återställas eller justeras tillkommer returavdrag för arbetskostnad och förbrukningsmaterial.

Returnerad vara skall vara oanvänd och i fullgott skick samt vara förpackad i sin originalförpackning. Uppfylls ej dessa krav kommer avdrag att göras i samband med kreditfakturan. Returer understigande 250 kr eller där originalförpackningen saknas godkännes ej.

Kunden ansvarar för frakt och risk vid returleverans.

En undersökningskostnad på 300 kr kan tillkomma vid retur och reklamation om produkten måste undersökas för att fastställa felorsak. Avgiften tas bort vid nybeställning eller vid godkänd reparationskostnad.


Viktig information

Fyll i rapporten på datorn, skriv ut och lägg rapporten tillsammans med returleveransen och skicka till:

AB Svenska Industri Instrument
Exportgatan 38 D
422 46 Hisings-Backa

Returrapport    Return report (eng)