Indicator-monitor


Mätinstrument från WIKA för SF6-gas.
Indikator för gasdensitet för högspänning eller mellanspänning.
Temperaturkompenserad och hermetiskt förseglad.
Övervakning av gastäthet av slutna SF6-tankar.


Kontakt
  • Göteborg  031-742 56 00
  • Uppsala  018-10 00 33
  • info@sini.se
Fler kontaktuppgifter