Test Report EN 10204-2.2

Lagerförd produkt

Kan utfärdas på lagerförd produkt gällande material, mätnoggrannhet, specifik egenskap eller som generellt intyg (State-of-the-art).

Intygen utfärdas av SINI per orderposition med uppgift om kundens namn, ordernummer, produktbeskrivning samt beskrivning av intygets art.


EN 10204-2.2 vid lagerförd produkt
Generellt intyg Generellt intyg (State-of-the-art)
Material Metalliskt medieberörda delar
Material Metalliskt medieberörda delar enligt NACE MR0175 eller MR0103
Material Specifikation på material PTFE för packning
Mätnoggrannhet Bekräftelse på mätnoggrannhet
Mätnoggrannhet Kontroll och bekräftelse av mätnoggrannhet
IP-klass Bekräftelse på IP-klass
Fettfri för syrgas Bekräftelse på att en produkt är fettfri för syrgas


Test Report EN 10204-2.2

Tillverkningsprodukt

Kan utfärdas på produkt i samband med beställning och tillverkning gällande material, mätnoggrannhet, specifik egenskap eller som generellt intyg (State-of-the-art).

Intygen utfärdas av WIKA per orderposition med produktbeskrivning samt beskrivning av intygets art.


EN 10204-2.2 vid tillverkningsprodukt
Generellt intyg Generellt intyg (State-of-the-art)
Material Metalliskt medieberörda delar
Material Metalliskt medieberörda delar NACE MR0175 eller MR0103
Läckage Bekräftelse på genomförd läckagetest
Mätnoggrannhet Bekräftelse på mätnoggrannhet
Silikonfri Bekräftelse att en produkt är silikonfri
Stabilitet Tryck och stabilitetstest
Ursprungsland Material från EU/CH/USA
IP-klass Bekräftelse på IP-klass
Fyllning FDA-intyg för fyllning
Ytfinish Ytfinishintyg Ra
Fettfri för syrgas Bekräftelse på att en produkt är fettfri för syrgas


Inspection Certificate EN 10204-3.1

Tillverkningsprodukt

Kan utfärdas på produkt i samband med beställning och tillverkning gällande material, mätnoggrannhet, trycktest och läckagetest.

Certifikaten utfärdas av WIKA per artikelposition med produktbeskrivning samt beskrivning av certifikatets art. Certifikaten debiteras som extrakostnad eller ingår som tilläggsdel i produktpriset


EN 10204-3.1 vid tillverkningsprodukt
Material Metalliskt medieberörda delar
Material Metalliskt medieberörda delar inkl kemisk analys
Material Metalliskt medieberörda delar enligt NACE MR0175
Mätnoggrannhet Bekräftelse på mätnoggrannhet och noggrannhetsklass
Trycktest Tryck- och belastningstest med högsta tryck under 15 minuter
Läckage Läckagetest med helium


Testcertifikat EN 10204-3.1 och DKD

Tillverkningsprodukt

Kan utfärdas på produkt i samband med beställning och tillverkning gällande mätnoggrannhet och spårbarhet.

Certifikaten utfärdas av WIKA per artikel med produktbeskrivning samt beskrivning av certifikatets art. Certifikaten debiteras som extrakostnad eller ingår som tilläggsdel i produktpriset.


EN 10204-3.1 eller DKD vid tillverkningsprodukt
Mätnoggrannhet tryck Kalibreringsprotokoll EN 10204-3.1 med 10 mätpunkter
Mätnoggrannhet tryck DKD-certifikat med 10 mätpunkter och spårbarhet
Mätnoggrannhet temp Kalibreringsprotokoll EN 10204-3.1 med 3 mätpunkter
Mätnoggrannhet temp DKD-certifikat med 10 mätpunkter och spårbarhet