Ackrediterad kalibrering

Vi är ackrediterad enligt ISO/IEC 17025:2018 av SWEDAC. Ackrediteringsnummer 10580. Mätområde -95 kPa...+ 60 MPa

  Ackrediteringens omfattning

Kalibrering tryck med kalibreringsbevis

Vi utför ackrediterad kalibrering av mätinstrument enligt utvalda kalibreringsprocedurer komplett med kalibreringsbevis. Kalibreringen utförs med mycket noggrann kalibreringsutrustning i separat, klimatanpassat kalibreringslaboratorium.

Kalibreringstjänster

Kalibrering kan utföras i samband med köp av ny produkt eller på kundens inskickade instrument. Produkter med noggrannhetsklass över 0,6 % har kalibrering med 5 mätpunkter. Produkter med noggrannhetsklass under 0,6 % har kalibrering med 10 mätpunkter. Kalibreringen lagras för kunden i databas för påminnelse om löpande årlig omkalibrering.

Spårbarhet

Samtliga instrument har spårbar kalibrering till WIKA Dakks D-K-15105-01-00.

Sekretess

All information om kunden och kundens produkt ska anses vara konfidentiell och ska endas lämnas ut enligt lag eller vad som avtalats i kontrakt. I så fall ska kunden meddelas om det inte är förbjudet enligt lag. Information om kunden som har erhållits från annan källa ska behandlas konfidentiellt. Uppgifter om källan ska hållas konfidentiell om det inte har överenskommits med källan.

Kontakta kalibreringspersonal

Kontakta kalibreringspersonal för frågor gällande kalibrering, aktuella leveranstider samt priser.

service@sini.se
031-7425600


  Kalibreringsinformation (pdf)

Beställ kalibrering

Fyll i formuläret på datorn, skriv ut och lägg rapporten tillsammans med leveransen och skicka till:

AB Svenska Industri Instrument
Exportgatan 38 D
422 46 Hisings-Backa

Kalibrering returformulär