Kalibrering-temperatur


Mätinstrument för kalibrering av temperatur.
Portabla instrument med digital indikering och temperaturgivare.
Temperaturkalibrator med provningsschakt för termometer eller temperaturgivare.
Standardutförande eller precisionsutförande.


Kontakt
  • Göteborg  031-742 56 00
  • Uppsala  018-10 00 33
  • info@sini.se
Fler kontaktuppgifter