Montering och fyllning av tryckförmedlare

I vår instrumentverkstad utför vi montering och fyllning av tryckförmedlare tillsammans med tryckmätare, tryckgivare eller tryckvakt.

Tryckförmedlare

Tryckförmedlare används för överföring av tryck från aggressiva, förorenade, varma, högviskösa eller kristalliserande processmedier inom processindustri, livsmedelsindustri, biokemi och läkemedelsindustri.

Funktion

Tryckförmedlaren fungerar som en skiljevägg mellan processmedie och mätinstrument. Beroende på processmedie, temperatur och mätställe används tryckförmedlare i olika utförande, olika material samt med olika fyllningsvätskor.

Montering och fyllning

Tryckförmedlaren monteras ihop med lämplig tryckmätare, tryckgivare eller tryckvakt. Mätinstrument och tryckförmedlare fylls med lämplig fyllningsvätska och blir till en komplett mätenhet. Mätenheten kalibreras och plomberas.

Fyllningsvätskor

Vi använder tre olika fyllningsvätskor för olika ändamål och processer.
KN 2 Silikonolja som är standardfyllning för processindustri.
KN 59 Neobee M-20 som är standardfyllning för livsmedelsindustrin.
KN 7 Glycerin som är en alternativ fyllning för livsmedelsindustrin.
För samtliga fyllningsvätskor gäller max processtemperatur +200°C.
För högre processtemperatur används kylelement.

Tryckförmedlare

Vi lagerför ett flertal olika tryckförmedlare för processindustrin med utvändig processanslutning, utvändigt membran eller flänsanslutning. För livsmedelsindustrin finns clampanslutning, utvändig rundgänga och överfallsmutter enligt SMS eller DIN.

Mätinstrument

Vi använder tryckmätare i syrafast utförande med husdimension 63 eller 100 mm. Tryckgivare i syrafast utförande samt elektronisk tryckvakt.