Ackrediterad mätplats WIKA DKD

WIKA är sedan 1982 medlem i den tyska kalibreringstjänsten (Deutscher Kalibrierdienst - DKD). Kalibreringslaboratoriet och mobilkalibreringstjänsten är ackrediterade enligt DIN EN ISO / IEC 17025. WIKA deltar aktivt i DKD-arbetsgrupperna och standardiseringsutskotten – vilket även bidrar till deras tekniska erfarenhet. DAkkS utför regelbunden kontroll och kalibrering av laboratoriets referenser.

Kalibrering

Före kalibreringen utförs en utvärdering av instrumentets kalibreringsförmåga och om nödvändigt görs en justering. Kalibreringen utförs i enlighet med gällande direktiv. Resultaten av kalibreringen dokumenteras i ett kalibreringscertifikat och kalibreringsobjektet får ett kalibreringsmärke. Beroende på krav kan man välja antingen en fabrikskalibrering (DIN EN 10204 3.1) eller spårbar kalibrering (DKD).

Fabrikskalibrering (EN 10204 3.1)

Specifikation av den tillämpade referensstandarden. Certifikat med lista över enskilt uppmätta värden med 8-10 mätpunkter. Vid temperatur 3-5 mätpunkter.

Spårbar kalibrering (DKD/DAkkS)

Specifikation av den tillämpade referensstandarden. Certifikat med lista över enskilt uppmätta värden med 10-12 mätpunkter samt grafisk illustration. Beräkning av matematiska parametrar och beräkning av den expanderade mätosäkerheten (enligt ISO 9001). Garanterad spårbarhet till PTB:s nationella standard.

Kalibrering enhet Tryck

Kalibrering av mekaniska och elektroniska mätinstrument för övertryck, undertryck, absoluttryck och differenstryck. Tryckområde från -1/0 bar till max 8000 bar. Mycket noggrann kalibreringsutrustning med mätnoggrannhet från 0,003% till 0,01%. Kalibreringsrutiner enligt EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1 och EURAMET cg-3 och cg-17.

Kalibrering enhet Temperatur

Kalibrering av mekaniska och elektroniska mätinstrument för temperatur. Temperaturområde från -196°C till +1200°C med temperaturkalibrator eller kalibreringsbad med mätnoggrannhet från 2 mK till 1.5 K. Kalibreringsrutiner DAkkS-DKD och EURAMET.

Kalibrering enhet Strö, Spänning, Motstånd

Kalibrering av elektriska mätinstrument för ström (0-100 mA), spänning (0-100 V) och motstånd (0-10 kΩ) enligt direktiv VDI, VDE, DGQ, DKD 2622


  Kalibrering DKD (pdf)